• Tolerujeme plyšáka na spinkání, ostatní přinesené hračky nechť počkají v šatně -nepřebíráme za ně zodpovědnost
  • Dodržujte časy příchodů (7:00 – 8:30) a odchodů (12:00 – 12:15 dopolední návštěva) (15:45 – 16:00 celodenní návštěva), je to v zájmu Vašich dětí
  • V případě jakéhokoli náznaku nemoci u dítěte není možné ho mezi ostatní děti přijmout, opět je to v zájmu Vašich dětí
  • Přihlašování a odhlašování dětí konejte sms či telefonicky koordinátorce – viz. kontakt. Ideálně den předem, nebo co nejdříve je to možné