Přihláška na jednotlivé dny v týdnu (neúplná docházka):    250 Kč na den

Přihláška na celý týden (úplná docházka):

                                        Mladší děti (do 3 let)                         150 Kč na den

                                        Starší děti (nad 3 roky).                    200 Kč na den

Platné od 1.9. 2023