Dětská skupina Montík vznikla z popudu úspěšného kroužku s prvky montessori pedagogiky. Pro veliký zájem o tyto kroužky pro děti s rodiči i bez rodičů bylo v DDM Stonožka Nová Paka rozhodnuto o zřízení samostatné dětské skupiny.

V dětské skupině je maximálně 12 dětí ve věku od 2 let do zahájení školní docházky.

Naše principy:

Vytvářet ideální prostředí pro celostní a zdravý rozvoj dětí od 2 do 6 let. Vycházet z principů Montessori pedagogického systému, respektovat vývojové potřeby každého dítěte,  věnovat dostatek pozornosti a pomáhat objevovat svět. Mezi naše priority patří respektující a individuální přístup k dítěti, propojení vzdělávání s praktickým životem.