Aktivity Montíka pro měsíc ŘÍJEN

BÁSNIČKY:

Vítací básnička:

Děti, děti pojďte sem,

do kola se sesednem.

Ať jsi holka, nebo kluk,

udělej si s námi kruh.

Popřejem si hezký den,

ať je každý spokojen.

Ať se máme všichni rádi,

vždyť jsme přeci kamarádi.

Montessori aktivity : Praktický život

Venkovní aktivity: Sbírání přírodnin a práce s nimi.

Pozorování světa kolem nás

Interní aktivity: Hry a písničky na seznámení, práce s rytmikou

Výroba z přírodnin.

Básničky k rannímu cvičení:

🐉
Staň se drakem, jehož dech
jako oheň vzplane.
Drak se chystá, dech si dmýchá
kouzlo s ohněm tajně smíchá.
Teď už letí, kdo ví kam?
Svoji sílu předal nám.
🌳
Strom se tiše dívá,
větve v klidu mívá.
Ty máš nohy, on má kmen
a jak je s ním spokojen.
Přišel vítr, strom se kývá
vlevo, vpravo se ohýbá.
I když vítr fouká hodně,
Strom teď stojí klidně, rovně.
🐶
U boudy sedí, na tlapky hledí
svoje bříško pozoruje,
co se mu to uvnitř děje.
Zvětšuje se, zmenšuje
to jen uvnitř vzdoušek je.
Vzduch teď voní velice,
nadýchnu se hluboce.
🐈
Naše číča ta se má
když se vzhůru podívá.
Uvidí tam talíř mlíka,
který na ni bíle bliká.
Nedosáhne na něj hned,
vystrčí však aspoň hřbet.
Marně chystá jazýček,
vždyť to je jen měsíček.