Tento měsíc je čas Adventu, proto se budeme věnovat připomenutí nám známých tradic od Barborky přes Mikuláše až k Ježíšku.

Mimo jiné tématem měsíce bude příroda i zdraví, které jsme započali v měsíci předešlém.

Básničky


VLOČKA
Letí vločka z nebe, (běh po špičkách)
Nos ji hrozně zebe. (běh + držet se za nos)
Vše se změní rázem, (zastavit, ukázat kolem sebe)
Když dopadne na zem (rychle do dřepu).
Tam si pěkně lehne, (složené ruce u ucha)
A ani se nehne. (v dřepu)
A až vloček přibude, (ukázat hromadu)
Zima už jí nebude. (třeme si paže jako když nám je zima, potom kroutíme hlavou)

Sněhulák
Sněhuláček panáček,
Má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky,
A až dolů knoflíky.
Chodí, chodí bos,
A má dlouhý nos.

MIKULÁŠ
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
Na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
Takhle děti vypadal.
Koledy
Pásli ovce valaši

1.Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši:
hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom.
2. Anděl se jim ukázal, / do Betléma jít kázal:
hajdom…
3. Jděte, jděte, pospěšte, / Ježíška tam najdete:
hajdom…
4. On tam leží v jesličkách, / zavinutý v pleničkách:
hajdom…
5. Maria ho kolébá, / svatý Josef mu zpívá:
hajdom…
Hej hej koleda

1. Hej, vánoce, dlouhý noce,
jsou tam velký chumelice,
hej, hej, koleda.
2. Pacholek v stodole mlátí,
až se celý zimou klátí,
hej, hej, koleda.
3. Dieuka v stauu šaty pere,
naříká si, že ji zebe,
hej, hej, koleda..
4. A hospodář s hospodyňou
leží oba pod peřinou,
hej, hej, koleda.
Půjdem spolu do Betléma

1. Půjdem spolu do Betléma,
dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati.
2. Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
3. A ty Janku, na píšťalku dudli, tudli, dudli dá! .
4. A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
5. A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Jak jsi krásné neviňátko

1. Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy, nebožátko,
před Tebou padáme, dary své skládáme.
2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožíčky;
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.
3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;
my ti zadudáme, písně zazpíváme.
5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú,
slavně dudy dujú, všeci prozpévujú.