PEJSEK
U boudy sedí na tlapky hledí
svoje bříško pozoruje, co se mu to uvnitř děje
Zvětšuje se, zmenšuje
to jen uvnitř vzdoušek je.
Vzduch teď voní velice
nadýchne se hluboce
Teď už zase hlídá
štěká vida, vida.
Pejsek uši vztyčí
kolem vítr fičí
Teď však pozor, běží Azor

SLUNCE
Zhluboka teď dýchá, Slunce odpočívá.
Sluníčko se probudilo, na oblohu vystoupilo
Dýcháme jak Sluníčko, usmějem se maličko.
Stiskni v dlani dech, pomluvit ho nech.
Slunce teplem září, dýchá nám do tváří.

Cesta se pěkně klouže
to na ní zmrzly louže.
Když sebou někdo bací
smějí se sněhuláci

SNĚHULÁK
Jedna koule, druhá, třetí
a co ještě přidám děti?
Hrnec, mrkev, uhlíky,
sněhulák je veliký!

Hlava, ramena, kolena palce
kolena, palce
kolena, palce.
Hlava, ramena, kolena, palce
oči, uši, pusa, nos.